Logo - Karlovarský šachklub Tietz
     Soutěže
     Soutěže ŠSČR
     Galerie
     Mládež
     Historie
     ELO klubu
     Kontakty
     PDA verze

Jméno:
Heslo:

Naši partneři
Dobromat

Zajímavé odkazy
Memoriál Viktora Tietze
Krajský šachový svaz
Šachový svaz ČR
ŠK Rakovník
Statistiky českého ELO
Statistiky FIDE ELO

Diskuze 0h 3d 36w / U3 / Nacházíte se na: KŠ Tietz > Sekce > Historie > Viktor Tietz - legenda karlovarské šachové hry

Viktor Tietz - legenda karlovarské šachové hry


Dne 8. prosince 1997 si připomeneme 60. výročí úmrtí nejvýznamnější karlovarské šachové osobnosti, městského úředníka a radního, vrchního daňového inspektora a přednosty okresního zastupitelstva Viktora Tietze (narodil se 13. dubna 1859 v Rumburku).
Viktor Tietz ve známost jako šachista vešel ve Vídni, kde byl dne 1. března 1888 u založení Nového vídeňského šachového klubu (Neue Wiener Schachklub, jehož mnozí hráči později Karlovy Vary navštívili), a tak se nedivme, že dne 5. prosince 1899 byl v restauraci hotelu Goldener Baum (č. p. 512; dnes jeden z domů OŘ PČR v ulici I. P. Pavlova) u zrodu šachového klubu v Karlových Varech (Karlovarský šachový klub; originální název: Karlsbader Schachklub) a stal se na tři desetiletí jeho prvním předsedou (dalšími osobnostmi té doby byli bankéř Alfred Schwalb, obchodník Josef Kohn, lékař Hermann Neustadtl a architekt Franz Drobny).
Hlavně díky Tietzovi se Karlovy Vary staly významným evropským centrem šachové hry. Již záhy po založení klubu se zde konají v letech 1901 a 1902 první mistrovské zápasy předních rakousko-uherských šachistů (Albin-Marco byl vůbec první mistrovský v českých zemích; druhou dvojici tvořili Janowski a Schlechter). První ze série čtyř slavných turnajů (a vůbec první v českých zemích) se konal roku 1907. Po něm následovaly turnaje v letech 1911, 1923 a 1929 (hraných ve dnešních Lázních III a Hotelu Imperial) a zúčastnilo se jich na sedm desítek nejlepších mistrů své doby včetně mistrů světa Alexandra Aljechina, Jose Raula Capablancy a Maxe Euweho; na posledním z tohoto šťastného čtyřlístku hrála i první mistryně světa, československá hráčka Věra Menčíková (1906-1944), narozená v Moskvě a žijící ve Velké Británii, která byla první ženou, jež se směle vyrovnala mužům.
O oblibě Karlových Varů mezi hráči svědčí to, že sem často a rádi jezdili i na simultánní produkce. Za života Viktora Tietze, kterého poslední léta jeho života trápila oční choroba, se ještě roku 1932 konal v tehdejším hotelu Střelnice (dnes Národní dům) zápas mezi Nizozemcem Euwem, pozdějším předsedou Mezinárodní šachové federace FIDE (v této funkci naše město navštívil u příležitosti pásmového turnaje žen v roce 1975), a Salo Flohrem, Čechoslovákem, který po válce reprezentoval SSSR.
Viktor Tietz byl v letech 1921-1931 prvním předsedou tehdy ustaveného Německého šachového svazu v RČS (Der Deutsche Schachverband in der Tschechoslowakei). Byl také známým rozhodčím a působil v rozhodčích komisích na mnoha turnajích u nás (např. Praha 1908), ale i v zahraničí (hlavně v Německu). Jeho nástupci byli Med. Dr. Ludwig Knöspel v Karlovarském šachovém klubu a Karl König v Německém šachovém svazu v Československu.
Byl i velmi dobrým praktickým hráčem, který dokázal porazit i mnohé mistry své doby (Schlechtera, Janowského) a některé jeho brilantní kombinace, byť ne s hráči zvučných jmen, byly hojně otiskovány v denním i odborném tisku. Věděl, že šachista nemá jen mozek, ale i žaludek (mnozí šachisté zemřeli v bídě, podvýživení), což jej vedlo k navržení systému rozdělování cen mezi všechny hráče v turnaji (známý jako Systém Tietz), ne jen mezi vítěze (zpravidla ti, kteří se umístili v horní polovině startovního pole). Všeobecně se ale neujal. Byl ctižádostivým, ale ušlechtilým, čistým a nezištným člověkem, který se přes své nesporné hráčské umění věnoval "pouze" organizaci turnajů a účastni v rozhodčích komisích, a tak vstoupil do historie.
Jeho smrt byla pro karlovarské šachové dění i vyznavače královské hry nenahraditelnou ztrátou, což zaznělo i v ohlasech na jeho skon v místním, domácím, ale i cizím denním tisku i odborných periodicích.
Viktor Tietz bydlel v Karlových Varech v domě "Kaunitz", č. p. 697 (dnešní TGM 5; předtím ve vedlejším domě "Daun", dnes TGM 866/7) a společně s ženou Hermine, dvěma syny (plánským profesorem Frietzem a JUC. Ottem) a bratrem Heinrichem, žateckým lékárníkem, se s ním mohli jeho přátelé rozloučit v sobotu 11. prosince 1937.
Na závěr bych uvedl jednu ukázku, která dokumentuje hráčskou sílu Viktora Tietze. V březnu 1904 hrál bílými kameny s Alfredem Schwalbem v Karlových Varech partii, ve které dospěli do následující pozice:

Bílý: Kg1, Df1, Vc3, f2, Se5, Jf4, pf5, g2, h2; Černý: Kf8, Dh4, Va5, d8, Sc2, pa7, b6, b3, f7, g7, h5.
Tietz na tahu zahrál: 1.Jg6+! fxg6, 2.fxg6+ Kg8, 3.Vc8!! (hrozí 4.Vf8+; na 3....De7 hraje 4.Vf7) Vxc8, 4.Vxc2! (hrozí 5. Df7+) 4....Vf8, 5.Vc8!! De7, 6.Dc4+ Kh8, 7.Dh4! Va1+, 8.Sxa1 De3+, 9.Kh1 Vxc8, 10.Dxh5+ Kg8, 11.Dh7+ Kf8, 12.Dxg7+ Ke8, 13.Df7+ Kd8, 14.Sf6+ a dalším tahem mat.
 

Josef Halla
(Původně vyšlo: Karlovarské noviny 6, č. 289 ze středy 10.12. 1997, s. 22.
Přetištěno: Kdo byl Viktor Tietz? Karlovarský šachklub Tietz - klubový časopis 1, č. 1/1998, s. 3-4.)Poslední úprava článku byla provedena dne: 2001-07-23 23:45:05
Lidé, kteří mají právo měnit tento článek: admins vybor_web pepa pepa
Klubová kultura

Člen KŠ Tietz dle svého uvážení obvykle reklamuje porušení pravidel (především těch, které nesouvisí s děním na šachovnici) až poté, co sám aktivně přispěl k odstranění příčiny a porušení se opakuje či dále trvá.

Člen KŠ Tietz upřednostňuje před dohodnutými partiemi výsledky uhrané na šachovnici.

Člen KŠ Tietz ze všech sil dodržuje dohody o čase a místě příchodu při mistrovských soutěžích.

Člen KŠ Tietz usiluje o výhru pouze bojem na šachovnici.

Člen KŠ Tietz nekomentuje a ani jinak nezasahuje do probíhajících partií klubových přeborů hraných nezrychleným tempem.

Člen KŠ Tietz ctí své družstvo a dle svých možností volí přípravu na zápasy.

Člen KŠ Tietz v soutěžích družstev ctí svůj klub a víceméně proti němu nenastupuje.

Když hraješ šachy, buď kavalírem!

Logo KV
Karlovarský šachklub Tietz je podporován městem Karlovy Vary
Logo Karlovarský kraj
Naše projekty podporuje Karlovarský kraj.
Logo Zivy Kraj
Logo MSMT
Naše projekty podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

© 2002, 2003, 2004 Jan Obrátil
© 2012,2014 Martin Hajšman